mandarijn

Workshop Ben Ik Duidelijk?

Veel ‘gedoe’ op het werk ontstaat door ongelukkig en onhandig communiceren. Veel mensen vinden het lastig om een duidelijk appèl te doen. Om vriendelijk te vragen in plaats van te eisen. Om de ander niet direct iets te verwijten als het even tegen zit. Om te praten vanuit vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen. Aan dat ‘gedoe’ is wat te doen. De oplossing ligt bij duidelijk durven zijn: jezelf uitspreken en de ander aanspreken.

We hebben de neiging elkaar te sparen. Bang om een ander te kwetsen. Bang om niet aardig gevonden te worden. We blijven vriendelijk en ondertussen zijn we niet eerlijk. Kun je een ander vertellen hoe het voor jou is? Niets opzouten, het niet laten oplopen? De ander onbeladen, vrijlatend en uitnodigend teruggeven wat jou opvalt, stoort of dwarszit, zonder terecht te komen in oordelen, verwijten, dwingen?

Vastgezette beelden (vooroordelen) en onbewuste ergernissen (die veel zeggen over jou!) kunnen een gesprek ‘moeilijk’ maken. Je kunt ook een gesprek voeren waarin je volstrekt duidelijk bent, zonder dat het uit de hand loopt. En ervaren hoe bevrijdend dat is.

Tell a friend